Piatka z ulicy Barskiej - Film (Feature-length) (1953)