I'm Twenty - Film (Theatrical) (1964)

Filters
Sort by:
Marlen Khutsiyev

Marlen Khutsiyev

Screenwriter
Margarita Pilikhina

Margarita Pilikhina

Director of Photography
Gennadi Shpalikov

Gennadi Shpalikov

Screenwriter
N Sidelnikov

N Sidelnikov

Music
I Zakharova

I Zakharova

Production Designer