Yabu no Naka no Kuroneko - Film (Feature-length) (1968)