Jidaiya No Nyobo - Film (Theatrical) (1982)

Filters
Sort by:
Haruhiko Arai

Haruhiko Arai

Screenwriter
Shinichi Harada

Shinichi Harada

Sound Mixer
Hiroshi Ijima

Hiroshi Ijima

Lighting Artist
Toshiyuki Komori

Toshiyuki Komori

Music
Koji Matsumoto

Koji Matsumoto

Sound Mixer
Higashi Morisaki

Higashi Morisaki

Director
Tomomi Muramatsu

Tomomi Muramatsu

Source Material
Keiji Nagao

Keiji Nagao

Screenwriter
Kanji Nakagawa

Kanji Nakagawa

Producer
Yoshi Sugihara

Yoshi Sugihara

Editor
Shigemi Sugisaki

Shigemi Sugisaki

Producer
Hiroshi Takemura

Hiroshi Takemura

Director of Photography