Qi Lian Shan De Hul Sheng - Film (Feature-length) (1989)