No Daireikai II - Film (Theatrical) (1990)

Filters
Sort by:
Goro Awami

Goro Awami

Music
Kuniko Higashjima

Kuniko Higashjima

Chief Producer
Tamba Kikaku

Tamba Kikaku

Producer
Mitsunori Kube

Mitsunori Kube

Director
Tsuneyuki Morishima

Tsuneyuki Morishima

Advisor
Kiko Mozuna

Kiko Mozuna

Conceptual Designer
Kozo Okazaki

Kozo Okazaki

Technical Lead
Misako Saka

Misako Saka

Producer
Jun Seikawa

Jun Seikawa

Director of Photography
Tokuko Shishikura

Tokuko Shishikura

Producer
Tetsuro Tamba

Tetsuro Tamba

Executive Producer
Kanna Urata

Kanna Urata

Screenwriter