Sharaku - Film (Theatrical) (1995)

Filters
Sort by:
Hirohide Abe

Hirohide Abe

Editor
Katsumi Asaba

Katsumi Asaba

Production Designer
Ssetsu Asakura

Ssetsu Asakura

Costume Designer
Noriyoshi Ikeya

Noriyoshi Ikeya

Production Designer
Mito Katakura

Mito Katakura

Screenwriter
Hara Masato

Hara Masato

Producer
Hiroko Minagawa

Hiroko Minagawa

Source Material
Masatoshi Sakai

Masatoshi Sakai

Screenwriter
Tetsuo Segawa

Tetsuo Segawa

Sound Mixer
Masahiro Shinoda

Masahiro Shinoda

Editor
Tasuo Suzuki

Tasuo Suzuki

Director of Photography
Toru Takemitsu

Toru Takemitsu

Music