Santo Stefano - Film (Theatrical) (1997)

Filters
Sort by:
Franco DiGiacomo

Franco DiGiacomo

Director of Photography
Gianni Giovagnoni

Gianni Giovagnoni

Art Director
Beppe Lanci

Beppe Lanci

Director of Photography
Lia Morandini

Lia Morandini

Costume Designer
Roberto Nobile

Roberto Nobile

Screenwriter
Sergio Nuti

Sergio Nuti

Editor
Angelo Pasquini

Angelo Pasquini

Screenwriter
Nicola Piovani

Nicola Piovani

Music
Enzo Porcelli

Enzo Porcelli

Producer
Gianni Sardo

Gianni Sardo

Sound Mixer
Angelo Vicari

Angelo Vicari

Assistant Director
Alessandro Zanon

Alessandro Zanon

Sound Mixer