Death Note - Film (Theatrical) (2006)

Filters
Sort by:
Toyoharu Fukuda

Toyoharu Fukuda

Producer
Masayuki Iwakura

Masayuki Iwakura

Sound
Shusuke Kaneko

Shusuke Kaneko

Director
Kenji Kawai

Kenji Kawai

Music
Takahiro Kobashi

Takahiro Kobashi

Producer
Tsugumi Oba

Tsugumi Oba

Source Material
Takeshi Obata

Takeshi Obata

Source Material
Hajime Oikawa

Hajime Oikawa

Art Director
Tetsuya Oishi

Tetsuya Oishi

Screenplay
Seiji Okuda

Seiji Okuda

Executive Producer
Takahiro Sato

Takahiro Sato

Producer
Hiroshi Takase

Hiroshi Takase

Director of Photography
Yousuke Yafune

Yousuke Yafune

Editor