Lexus Satellite Network/News & Views Clapton Tour - Reality/Doc (TV) (1998)