Annie Leibovitz: Life Through a Lens - Reality/Doc (TV) (2008)