Quand Passe la Cigogne (Birth Stories) - TV (2001)