Zeami - Film (Theatrical) (1974)

Filters
Sort by:
Susumu Harada

Susumu Harada

Director
Ujitoshi Iwasa

Ujitoshi Iwasa

Producer
Keinosuke Kubo

Keinosuke Kubo

Producer
Toshiro Mayuzumi

Toshiro Mayuzumi

Music
Atsuko Oshige

Atsuko Oshige

Editor
Masako Shirasu

Masako Shirasu

Screenwriter
Tadao Tajima

Tadao Tajima

Director of Photography