Cheech & Chong's Up In Smoke - Film (Feature-length) (1978)