O Anthropos Me To Garyfallo - Film (Feature-length) (1980)