Kuang-Yin-Te Kushih - Film (Feature-length) (1983)