The Ballad of Narayama - Film (Theatrical) (1983)

Filters
Sort by:
Kanji Aoi

Kanji Aoi

Production Manager
Yoshiichi Beniya

Yoshiichi Beniya

Sound Recordist
Shichiro Fukasawa

Shichiro Fukasawa

Source Material
Seiko Igawa

Seiko Igawa

Makeup Artist
Shin'Ichiro Ikebe

Shin'Ichiro Ikebe

Music
Shohei Imamura

Shohei Imamura

Screenplay
Toshio Inagaki

Toshio Inagaki

Art Director
Kyoto Isho

Kyoto Isho

Costumes
Yasuo Iwaki

Yasuo Iwaki

Lighting Artist
Shinji Komiya

Shinji Komiya

Production Controller
Goro Kusakabe

Goro Kusakabe

Producer
Hitoshi Machida

Hitoshi Machida

Song
Hajime Okayasu

Hajime Okayasu

Editor
Sumiko Sakamoto

Sumiko Sakamoto

Title Song Performer
Hideo Suzuki

Hideo Suzuki

Titles
Uichiro Takeda

Uichiro Takeda

Animal Trainer
Kunio Takeshige

Kunio Takeshige

Assistant Director
Masao Tochizawa

Masao Tochizawa

Director of Photography
The Tokyo Concert Orchestra

The Tokyo Concert Orchestra

Performer
Jiro Tomoda

Jiro Tomoda

Producer
Itaka Yoshino

Itaka Yoshino

Art Direction Assistant