Shokutaku No Nai Ie - Film (Theatrical) (1985)

Filters
Sort by:
Tokyo Concerts

Tokyo Concerts

Performer
Fumiko Enchi

Fumiko Enchi

From Idea
Masato Hara

Masato Hara

Planning
Genjiro Kawamoto

Genjiro Kawamoto

Executive Producer
Masaki Kbayashi

Masaki Kbayashi

Director
Ginichi Kishimoto

Ginichi Kishimoto

Producer
Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi

Screenplay
Hideo Nishizaki

Hideo Nishizaki

Sound
Masahiro Oba

Masahiro Oba

Production Manager
Nobuo Okazaki

Nobuo Okazaki

Editor
Kazo Okazaki

Kazo Okazaki

Director of Photography
Kyoko Oshima

Kyoko Oshima

Producer
Masayuki Sato

Masayuki Sato

Planning
Masayuki Satoh

Masayuki Satoh

Executive Producer
Kazuo Shimimura

Kazuo Shimimura

Lighting Artist
Toru Takemitsu

Toru Takemitsu

Music
Shigemasa Toda

Shigemasa Toda

Production Designer
Toshitomi Tomoya

Toshitomi Tomoya

Assistant Director
Shoichi Yasuda

Shoichi Yasuda

Set Decorator