Basu - Film (Theatrical) (1987)

Filters
Sort by:
Yoshihisa Fujii

Yoshihisa Fujii

Director of Photography
Tadao Hikita

Tadao Hikita

Associate Producer
Atsushi Honda

Atsushi Honda

Set Decorator
Takeo Kasai

Takeo Kasai

Production Designer
Morhiko Katsushima

Morhiko Katsushima

Costumes
Takashi Komatsu

Takashi Komatsu

Screenwriter
Souki Murakoshi

Souki Murakoshi

Art Director
Takashi Nishimura

Takashi Nishimura

Executive Producer
Yutaka Suzuki

Yutaka Suzuki

Producer
Kiyoshi Takeo

Kiyoshi Takeo

Music