Ta Pedia Tis Chelidonas - Film (Theatrical) (1987)