Otokowa Tsuraiyoo Toraijiro Kokoro no Tabiji - Film (Feature-length) (1989)