Muno No Hito - Film (Theatrical) (1991)

Filters
Sort by:
Shozo Ichiyama

Shozo Ichiyama

Producer
Mineharu Kitamura

Mineharu Kitamura

Sound Mixer
Toshiharu Maruchi

Toshiharu Maruchi

Screenwriter
Yasuo Matsumoto

Yasuo Matsumoto

Assistant Director
Toshiaki Nakazawa

Toshiaki Nakazawa

Executive Producer
Yoshiyuki Okuhara

Yoshiyuki Okuhara

Editor
Kazuyoshi Okuyama

Kazuyoshi Okuyama

Producer
Iwao Saito

Iwao Saito

Production Designer
Yasushi Sasakibara

Yasushi Sasakibara

Director of Photography
Masaki Sekine

Masaki Sekine

Executive Producer
Noriyuki Takahashi

Noriyuki Takahashi

Production Manager
Naoto Takenaka

Naoto Takenaka

Director
Yoshiharu Tsuge

Yoshiharu Tsuge

From Comic Strip
Hirotsuga Yoshida

Hirotsuga Yoshida

Producer