Da Zuo Deng, Xiang Xou Zhuan - Film (Theatrical) (1996)