Horer Du Ikke Hva Jeg Sier! - Film (Feature-length) (1996)