Ubistvo S Predumislajajem - Film (Feature-length) (1996)