Jubaku - Film (Theatrical) (1999)

Filters
Sort by:
Masato Hara

Masato Hara

Producer
Masato Harada

Masato Harada

Director
Shigeaki Hazama

Shigeaki Hazama

Executive Producer
Kyoko Heya

Kyoko Heya

Production Designer
Tsuguhiko Kadokawa

Tsuguhiko Kadokawa

Executive Producer
Masahiro Kawasaki

Masahiro Kawasaki

Music
Hikaru Kawase

Hikaru Kawase

Associate Producer
Akimasa Kawashima

Akimasa Kawashima

Editor
Mugita Kinoshita

Mugita Kinoshita

Screenwriter
Tpshio Nabeshima

Tpshio Nabeshima

Associate Producer
Jun Nakamura

Jun Nakamura

Sound Mixer
Sunao Sakagami

Sunao Sakagami

Producer
Yoshitaka Sakamoto

Yoshitaka Sakamoto

Director of Photography
Masao Sato

Masao Sato

Co-Executive Producer
Yoshiaki Sumita

Yoshiaki Sumita

Co-Executive Producer
Satoshi Suzuki

Satoshi Suzuki

Screenwriter
Tan Takaiwa

Tan Takaiwa

Executive Producer
Ryo Takasugi

Ryo Takasugi

Source Material
Yosho Tobaru

Yosho Tobaru

Co-Executive Producer
Hitoshi Tsurumaki

Hitoshi Tsurumaki

Sound Mixer
Shunsuke Yamada

Shunsuke Yamada

Associate Producer