Hubad sa Ilalim ng Buwan - Film (Feature-length) (2000)