Train Man: Densha Otoko - Film (Theatrical) (2005)

Filters
Sort by:
Takayuki Hattori

Takayuki Hattori

Music
Jonosuke Hogaki

Jonosuke Hogaki

Editor
Yoshiro Hosono

Yoshiro Hosono

Producer
Arisa Kaneko

Arisa Kaneko

Screenwriter
Yoshihiro Katayama

Yoshihiro Katayama

Director of Photography
Shosuke Murakami

Shosuke Murakami

Director
Shigeki Murano

Shigeki Murano

Director of Photography
Hitori Nakano

Hitori Nakano

Source Material
Orange Range

Orange Range

Music
Yoshikazu Seki

Yoshikazu Seki

Producer
Yoshishige Shimatani

Yoshishige Shimatani

Producer
Akihiro Yamauchi

Akihiro Yamauchi

Producer
Kazuo Yanagawa

Kazuo Yanagawa

Art Director
Yoshiro Yasunaga

Yoshiro Yasunaga

Producer
Hirofumi Yoshikawa

Hirofumi Yoshikawa

Visual Effects