Zakrytye prostranstva - Film (Feature-length) (2008)