Charlton Heston Celebrity Shootoff - Reality/Doc (TV) (1993)