Pedro Patlis Entertainment - Reality/Doc (TV) (2005)