Birdspotting A Satellite Odyssey - Reality/Doc (TV) (2006)