Carl's Jr Fake Restaurant - Reality/Doc (TV) (2008)