CFDA/VOGUE Fashion Fund - Masha Ma - Reality/Doc (TV) (2013)