Jazz Showcase: Lee Konitz and the Columbia College Jazz Ensemble - Reality/Doc (TV) (2013)